آخرين اخبار

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

تولید کننده

سایز نبشی
(cm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولاد ناب قزل
3
3
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
4
3
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
5
4
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
6
6
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
8
8
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
10
10
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
2.5
---
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
ناودانی
12
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
ناودانی
10
6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
سپری 4
10
6
---
تهران
-

 

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

تولید کننده

حالت
سایزمیلگرد
(mm)
آنالیز
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

صنایع فولاد کاوه
شاخه
18 
A3
1290
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
شاخه
20
A3
1290
ساوه
-
فولاد ناب قزل
شاخه
12
A3
---
تهران
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
14
A3
---
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
16
A3
1325
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
18
A3
1325
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
20
A3
1325
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
22
A3
1325
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
25
A3
---
تبریز
-

 

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

 

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولادسازان جم
5sp
100*100
6
---
قم
-
فولادسازان جم
3sp
100*100
6
---
قم
-
فولادسازان جم
ck45
100*100
6
---
قم
-
فولادسازان جم
RST34
100*100
6
---
قم
-
فولادسازان جم
5sp
125*125
6
---
قم
-
فولادسازان جم
3sp
125*125
6
---
قم
-

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

رهپويان راه ابريشم
3sp
100*100
1.6
1100
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
3sp
125*125
2
1100
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
3sp
150*150
2.45
1100
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
100*100
1.6
1100
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
125*125
2
1100
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
150*150
2.45
1100
تهران
-
پارس ایساتیس یزد
3sp
125*125
2
---
یزد
-
سعید صنعت شاهرود
3sp
125*125
2
---
شاهرود
-
سعید صنعت شاهرود
5sp
125*125
2
---
شاهرود
-
گروه عمران صنعت رودگر
3sp
100*100
1.4
---
شاهرود
-
گروه عمران صنعت رودگر
5sp
100*100
1.4
---
شاهرود
-
ریخته گری ابتکار 2
3sp
125*125
2
---
نجف آباد
-
ریخته گری ابتکار 2
5sp
125*125
2
---
نجف آباد
-
فولاد ذوب دیاموند
3sp
100*100
1.6
---
تهران
-
فولاد ذوب دیاموند 
3sp
100*100
2
---
تهران
-
فولاد ذوب دیاموند 
3sp
125*125
2
1050
تهران
-
فولاد سازان سارویه
5sp
125*125
2
1080
ساری
-
فولاد سازان سارویه
3sp
125*125
2
1080
ساری
-
ریخته گری جدی
3sp
100*100
1.5
1100
مشهد
-
ریخته گری جدی
3sp
80*80
1.5
1100
مشهد
-
شاهوار کیمیای شاهرود
5sp
125*125
2
1065
شاهرود
-
شاهوار کیمیای شاهرود
5sp
125*125
2
1095
تهران
-

 

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولاد ناب قزل
3sp
125*125
2
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
3sp
150*150
2.4
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
3sp
100*100
1.5
---
تهران
-
صنایع فولاد کاوه
5sp
125*125
3
1010
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
5sp
150*150
3
1010
ساوه
-
فولاد گستران آسيا
5sp
150*150
3
1010
ساوه
-

 

به روز شده چهارشنبه 15 مهر 1394

شرکت

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
120*120
CCM-6
1130
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
150*150
CCM-6
1130
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
3-افقی
---
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
2-افقی
---
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
3sp
100*100
1.5-2 
---
تبريز
-
فولاد ناب قزل
5sp
125*125
CCM-6
---
تهران
-
فولاد ناب قزل
5sp
100*100
CCM-6
---
تهران
-

 

ورود كاربران

عضويت در سايت بهاکالا رايگان است.

در صورت تمایل به منظور ارائه خدمات بهتر و ارتباط با مشتری برای اطلاع از قیمت ها و استفاده از خدمات آتی سایت لطفا یک حساب کاربری ایجاد نموده و اطلاعات را به صورت صحيح وارد کنيد تا پس از بررسی، حساب کاربريتان تاييد و فعال گردد.