آخرين اخبار

به روز شده چهارشنبه 25 آذر 1394

تولید کننده

حالت
سایزمیلگرد
(mm)
آنالیز
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

صنایع فولاد کاوه
شاخه
18 
A3
---
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
شاخه
20
A3
---
ساوه
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
14
A3
---
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
16
A3
1170
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
18
A3
1170
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
20
A3
1170
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
22
A3
1170
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
25
A3
1170
تبریز
-

 

به روز شده چهارشنبه 25 آذر 1394

 

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولادسازان سارویه
5sp
120*120
6
1010
ساری
-
فولادسازان سارویه
3sp
120*120
6
1010
ساری
-

 

به روز شده چهارشنبه 25 آذر 1394

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولاد ذوب دیاموند
3sp
100*100
1.6
---
تهران
-
فولاد ذوب دیاموند 
3sp
100*100
2
---
تهران
-
فولاد ذوب دیاموند 
3sp
125*125
2
900
تهران
-
ریخته گری جدی
3sp
100*100
1.5
950
مشهد
-
ریخته گری جدی
3sp
80*80
1.5
950
مشهد
-
شاهوار کیمیای شاهرود
5sp
125*125
2
---
شاهرود
-
شاهوار کیمیای شاهرود
5sp
125*125
2
---
تهران
-

 

به روز شده چهارشنبه 25 آذر 1394

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

صنایع فولاد کاوه
5sp
125*125
3
---
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
5sp
150*150
3
---
ساوه
-
فولاد گستران آسيا
5sp
150*150
3
---
ساوه
-

 

به روز شده چهارشنبه 25 آذر 1394

شرکت

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
120*120
CCM-6
990
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
150*150
CCM-6
990
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
3-افقی
880
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
2-افقی
880
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
3sp
100*100
1.5-2 
880
تبريز
-

ورود كاربران

عضويت در سايت بهاکالا رايگان است.

در صورت تمایل به منظور ارائه خدمات بهتر و ارتباط با مشتری برای اطلاع از قیمت ها و استفاده از خدمات آتی سایت لطفا یک حساب کاربری ایجاد نموده و اطلاعات را به صورت صحيح وارد کنيد تا پس از بررسی، حساب کاربريتان تاييد و فعال گردد.