آخرين اخبار

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

تولید کننده

سایز نبشی
(cm)
ضخامت
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولاد ناب قزل
3
3
6
2170
تهران
-
فولاد ناب قزل
4
3
6
2020
تهران
-
فولاد ناب قزل
5
4
6
2010
تهران
-
فولاد ناب قزل
6
6
6
2010
تهران
-
فولاد ناب قزل
8
8
6
1950
تهران
-
فولاد ناب قزل
10
10
6
1970
تهران
-

 

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

تولید کننده

حالت
سایزمیلگرد
(mm)
آنالیز
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

صنایع فولاد کاوه
شاخه
18 
A3
1750
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
شاخه
20
A3
1750
ساوه
-
فولاد ناب قزل
شاخه
12
A3
1814
تهران
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
14
A3
1825
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
15
A3
---
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
16
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
17
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
18
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
19
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
20
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
21
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
22
A3
1800
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
23
A3
---
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
24
A3
---
تبریز
-
فولاد ارگ تبریز
شاخه
25
A3
---
تبریز
-

 

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولادسازان جم
5sp
100*100
6
1650
قم
-
فولادسازان جم
3sp
100*100
6
1650
قم
-
فولادسازان جم
ck45
100*100
6
1650
قم
-
فولادسازان جم
RST34
100*100
6
---
قم
-
فولادسازان جم
5sp
125*125
6
1650
قم
-
فولادسازان جم
3sp
125*125
6
1650
قم
-

 

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

کبیر قطعه ایرانیان
5sp
125*125
2
1560
مشهد
-
کبیر قطعه ایرانیان
5sp
80*80
1.2 , 2
1570
مشهد
-
رهپويان راه ابريشم
3sp
100*100
1.6
1575
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
3sp
125*125
2
1575
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
3sp
150*150
2.45
1575
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
100*100
1.6
1545
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
125*125
2
1545
تهران
-
رهپويان راه ابريشم
5sp
150*150
2.45
1545
تهران
-
فولاد ذوب دياموند
3sp
100*100
1.6
---
تهران
-
فولاد ذوب دياموند
3sp
100*100
2
---
تهران
-
فولاد ذوب دياموند
3sp
125*125
2
---
تهران
-
فولاد تفتان
3sp
125*125
2
1585
قزوين
-
صنايع آلياژ تبريز
3sp
125*125
2
---
تبريز
-
صنايع آلياژ تبريز
3sp
125*125
3
---
تبريز
-
پارس ایساتیس یزد
3sp
125*125
2
1520
یزد
-
فولاد کاویان خلیج فارس
3sp
125*125
2,3
---
ساوه
-
فولاد کاویان خلیج فارس
3sp
150*150
2,3
---
ساوه
-
فولاد کاویان خلیج فارس
5sp
125*125
2,3
---
ساوه
-
فولاد کاویان خلیج فارس
5sp
150*150
2,3
---
ساوه
-
فولاد کاویان خلیج فارس
ck45
125*125
2,3
---
ساوه
-
سعید صنعت شاهرود
3sp
125*125
2
1490
شاهرود
-
سعید صنعت شاهرود
5sp
125*125
2
---
شاهرود
-
گروه عمران صنعت رودگر
3sp
100*100
1.4
1525
شاهرود
-
گروه عمران صنعت رودگر
5sp
100*100
1.4
1525
شاهرود
-
ریخته گری ابتکار 2
3sp
125*125
2
1510
نجف آباد
-
ریخته گری ابتکار 2
5sp
125*125
2
1495
نجف آباد
-
فولاد سازان سارویه
5sp
125*125
2
1485
ساری
-
فولاد سازان سارویه
3sp
125*125
2
1485
ساری
-

 

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

تولید کننده

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

فولاد ناب قزل
3sp
125*125
2
1570
تهران
-
فولاد ناب قزل
3sp
150*150
2.4
1570
تهران
-
فولاد ناب قزل
3sp
100*100
1.5
1570
تهران
-
صنایع فولاد کاوه
5sp
125*125
3
1475
ساوه
-
صنایع فولاد کاوه
5sp
150*150
3
1475
ساوه
-
فولاد گستران آسيا
5sp
150*150
3
1475
ساوه
-

 

به روز شده سه شنبه 25 شهریور 1393

شرکت

گريد

مقطع
(mm)
طول
(m)
قیمت
(کیلوگرم/تومان)
تحويل

توضيحات

گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
120*120
CCM-6
1620
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
150*150
CCM-6
1620
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
3-افقی
1510
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
5sp
125*125
2-افقی
1510
تبريز
-
گروه تخصصی فولاد مهندس تقی زاده
3sp
100*100
1.5-2 
1510
تبريز
-
فولاد ناب قزل
5sp
125*125
CCM-6
1610
تهران
-
فولاد ناب قزل
5sp
100*100
CCM-6
1610
تهران
-

 

ورود كاربران

عضويت در سايت بهاکالا رايگان است.

در صورت تمایل به منظور ارائه خدمات بهتر و ارتباط با مشتری برای اطلاع از قیمت ها و استفاده از خدمات آتی سایت لطفا یک حساب کاربری ایجاد نموده و اطلاعات را به صورت صحيح وارد کنيد تا پس از بررسی، حساب کاربريتان تاييد و فعال گردد.

 

شركت دير گداز جي

بانک آهن و فولاد ایران

شركت كارگزاري امين

گروه تخصصي فولاد مهندس تقي زاده